AUTOŠKOLA

Níže jsme pro Vás připravili několik možností ja si stáhnout nebo vyplnit a stáhnout přihlášku a lékařský posudek
 

Žádost o přijetí k výuce a výcviku.doc (5,4 MB)          Žádost o přijetí k výuce a výcviku.pdf (1,8 MB)

prihlaska-do-autoskoly.pdf                                       lekarsky_posudek (1).pdf

 

Poučení k vyplnění přihlášky :

  • dokument stáhněnte nebo použijte on-line 
    On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace Přihláška-do-autoškoly.cz.
  • před tiskem si jej prohlédněte
  • tiskněte první dvě stránky oboustranně na jeden papír formát A4 (jsou světle modrou barvou)
  • řádně čitelně vyplňte první stranu ( dle OP včetně trvalého bydliště ) a podepište, není - li Vám ještě 18 let i zákonný zástupce (rodič)
  • třetí stranu "tiskopis pro Vašeho praktického lékaře" tiskněte samostatně na další papír A4 (zelená barva)
  • je možné, že Váš praktický lékař má vlastní formulář, vždy se přesvěčte, že jsou formůláře obsahem shodné  a čitelně a úplně vyplněné podepsané a opatřené razítkem. Na razítku i v záhlaví musí být zřetelné, že potvrzení vystavil  praktický (závodní) lékař  vyhnete se tak, opětovným návštěvám lékaře
  • přineste PŘIHLÁŠKU LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ nejpozději do 3 měsíců,  později jsou neplatná

PŘIHLÁŠKA

do Autoškoly Hornek